NFG'

Nybro Företagsgrupp

Nybro Företagsgrupp, som är en medlemsorganisation, bildades 1986 av en grupp företagare i Nybro kommun. Syftet var att skapa en mötesarena där företagarna kunde träffas och diskutera olika frågor.

Under årens lopp har Nybro Företagsgrupp vuxit och idag har organisationen strax över 170 medlemmar. Medlemmarna utgörs av såväl stora som små företag och de verkar inom en rad olika branscher.

Idag är Nybro Företagsgrupp en medlemsorganisation som fokuserar på utveckling och som genom nätverk och utbildningar vill skapa förutsättningar för ett livskraftigt lokalt näringsliv.

Logga in
Nyheter

Visa alla nyheter